Azure SQL Database

Jednym z częstych zastosowań w małych firmach są aplikacje księgowe czy pomagające zarządzać zasobami firmy. W biurze zazwyczaj pracuje kilka osób, które korzystają z danego programu. W wielu przypadkach taki program jest zainstalowany na jednym komputerze który pełni funkcje serwera – i do niego łączą się inne stacje robocze pracowników. Na tym serwerze jest trzymana baza danych, i w przypadku awarii tego komputera – wszystkie dane mogą być utracone. Gdy potrzebujemy większej wydajności konieczny może się okazać zakup licencji SQL Server Standard, której cena wynosi kilka tysięcy złotych. Również wtedy na naszych barkach spoczywa konieczność ustalenia mechanizmów kopii zapasowych, dbania o fizyczny sprzęt itd.